بررسی عوامل مؤثر بر فقر (مطالعه موردی ایران)
51 بازدید
محل نشر: پژوهش‌های اقتصادی ایران » بهار و تابستان 1379 - شماره 4 و 5 » 50 صفحه
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی