توسعه خدمات مالی - اعتباری و نهادهای مالی غیر بانکی با تأکید بر بخش روستایی
54 بازدید
محل نشر: جستارهای اقتصادی » بهار و تابستان 1384 - شماره 3 » (36 صفحه - از 61 تا 96)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی