بررسی آثار اعتبارات خرد در کاهش فقر و نابرابری درآمدی
47 بازدید
محل نشر: اقتصاد اسلامی » بهار 1385 - شماره 21 » (26 صفحه - از 45 تا 70)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در دو دهه اخیر در بسیاری از کشورها، اعطای اعتبارات خرد (تأمین مالی خرد) راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت‌های شغلی جدید به‌ویژه فعالیت‌های خوداشتغالی، و جهت مقابله با فقر و توانمندسازی افراد در مناطق کم درآمد مطرح شده است و برخی کشورها در این زمینه به توفیق‌های چشمگیری دست یافتند. چنین تجربه‌ای در کشورهای گوناگون بیانگر اثر این نوع اعتبارات و تسهیلات بر کاهش نابرابری‌ها و فقر از طریق ایجاد فرصت‌های شغلی جدید است. در این مطالعه، ضمن تعاریف متفاوت اعتبارات خُرد و همچنین ارتباط میان آن و کاهش فقر و نابرابری‌ها، تأثیر اعتبارات خُرد اعطایی در سال‌های اخیر بر کاهش فقر و افزایش درآمد سرانه بین استان‌های کشور بررسی شده است. روش مورد استفاده، مدل ادغام داده‌ها (پانل دیتا) در 28 استان کشور و برای سال‌های 82 - 1380 بوده که با استفاده از متغیر نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به کلّ تسهیلات (به‌صورت جایگزین متغیر اعتبارات خُرد)، تأثیر این متغیر بر درآمد سرانه (به‌صورت شاخص کاهش نابرابری‌ها و فقر) نشان داده شده است. نتایج مدل، بیانگر این است که اعتبارات خُرد در صورتی می‌تواند به کاهش فقر بینجامد که اولاً طبقات گوناگون فقر شناسایی؛ و ثانیاً این اعتبارات برای ایجاد اشتغال باشد. به‌عبارتی کاهش فقر از طریق اعطای اعتبارات خُرد فقط از طریق ایجاد اشتغال و برابری فرصت‌های شغلی امکان‌پذیر است. واژگان کلیدی: اعتبارات خُرد، کاهش فقر، ایران، اشتغال و نابرابری درآمدی.