بررسی و شناسایی اولویت سرمایه گذاری صنعتی در راستای افزایش تشکیل سرمایه (مطالعه موردی فیروزکوه)
53 بازدید
محل نشر: بررسی های اقتصادی » زمستان 1383 - شماره 3 » (28 صفحه - از 27 تا 54)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی