تاثیر اثر سرریز سرمایه گذاری مستقیم خارجی (شکاف بهره وری) بر اشتغال در صنایع کارخانه ای ایران
52 بازدید
محل نشر: بررسی های اقتصادی » زمستان 1384 - شماره 8 » (20 صفحه - از 53 تا 72)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی